اسامی برندگان سام یار

 • مهدی کبوک

  جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

  مهدی کبوک

  تهران - فروشگاه نفیس
  احمد باقری هرندی

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  احمد باقری هرندی

  تهران - فروشگاه جم رایان
  بابک نجفی

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  بابک نجفی

  اردبیل - فروشگاه نجفی
  آصف تقوی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  آصف تقوی

  رشت - فروشگاه جوادی
  سینا اسمعیلی جعفرزاده

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  سینا اسمعیلی جعفرزاده

  رویان - فروشگاه سام
 • امیر حسین زرجینی

  جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

  امیر حسین زرجینی

  اسلامشهر - خانه سامسونگ
  فرهاد راهبی

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  فرهاد راهبی

  اصفهان - شهرام ۲
  مهدی داور

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  مهدی داور

  سبزوار - داور
  مازیار نصیری

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  مازیار نصیری

  اصفهان - اتحاد
  یاسر فرهودی اجیرلو

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  یاسر فرهودی اجیرلو

  پارس آباد - برادران فرهودی
 • مهدی عمو عبدالهی

  جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

  مهدی عمو عبدالهی

  قم - عبدالهی
  مصطفی زرین اقبال

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  مصطفی زرین اقبال

  قم - خانه سامسونگ/زرین اقبال
  مجتبی قاضی مرادی

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  مجتبی قاضی مرادی

  تهران - سام زرین
  رضا ملانژاد

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  رضا ملانژاد

  کاشمر - سامسونگ اسکندری
  حمید عالمی شربیانی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  حمید عالمی شربیانی

  تهران - شربیانی
 • جمال خیری

  جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

  جمال خیری

  زنجان - امیدی
  محمود مالمیر

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  محمود مالمیر

  کرج - ونوس
  محمدمهدی گودرزی

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  محمدمهدی گودرزی

  لیگودرز - طنین
  علی علمی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  علی علمی

  شیراز - گلزاده
  خاطره کریمی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  خاطره کریمی

  کرمانشاه - مرکزی سامسونگ
 • محمد باقر شهابی

  جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

  محمد باقر شهابی

  قم - صالح
  ابراهیم احمدپور فتحه سری

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  ابراهیم احمدپور فتحه سری

  تهران - سام ایران
  روح الله یکتای

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  روح الله یکتای

  رشت - برادران معدلی
  مصطفی امینی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  مصطفی امینی

  اصفهان - جام جم
  علی نوروزی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  علی نوروزی

  قم - صالح
 • داریوش صفا

  جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

  داریوش صفا

  تهران - سامسونگ صفا
  محمد هنریان مفرد

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  محمد هنریان مفرد

  مشهد - ایران مرکزی
  علی تازیک

  جایزه ۱۵۰ هزار تومانی

  علی تازیک

  گرگان - ایمان
  امین مهرجو

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  امین مهرجو

  همدان- جمشید
  اکبر احتشامی

  جایزه ۱۰۰ هزار تومانی

  اکبر احتشامی

  زاهدان - احتشامی